House of Compassion
House of Compassion
  • De begijnhofgemeenschap had reeds een duidelijke keuze gemaakt voor de (verdediging van de) zwaksten, de meest kwetsbaren, de mensen die onrecht aangedaan worden. Ze vonden er een thuis, en mensen die naast hen wilden staan. House of Compassion bouwt verder op de bestaande traditie. De ambitie herleeft om een ​​christelijk leven te leiden in het hart van de stad en van Europa, om het bewustzijn van solidariteit te vergroten met de meest precaire mensen van vandaag (inclusief vluchtelingen, mensen zonder papieren, mensen zonder permanent verblijf, enz.) en dit uit te dragen naar een zo ruim mogelijk publiek.
Inside Out
Inside Out

De Verrijzeniskerk in de Palokewijk, gelegen op de grens tussen Dilbeek en St.-Jans-Molenbeek, ligt langs de enige toegangsweg tot de Palokewijk. Er zijn tal van passanten: bewoners die hun kinderen naar één van de drie omliggende scholen brengen, mensen die iemand bezoeken in het rusthuis tegenover de kerk of mensen die onderweg zijn naar de Ninoofsesteenweg, waar de bus genomen wordt voor boodschappen of het werk in Brussel. Er is genoeg begankenis. In de voortuin worden installaties gebouwd om kerkelijke feesten of evangelische kerngedachten te visualiseren en bespreekbaar te maken.

SPES-onderzoek Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum (PEACE)
SPES-onderzoek Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum (PEACE)

De Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum (PEACE) telt 26 parochies, 12 internationale gemeenschappen en 15 geloofskernen. Hoe vorm je dan samen Kerk? Dat is een complex gegeven en vergt, in functie van herstructurering van Pastorale Eenheden, voorafgaand onderzoek. Het SPES-onderzoek van Brendan Reed geeft de voorzet.

De pastorale KNOP: ruimte voor zingeving en spiritualiteit
De pastorale KNOP: ruimte voor zingeving en spiritualiteit

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat maar liefst 70% van de patiënten verlangt dat artsen en verpleegkundigen aandacht hebben voor de zinbeleving en spiritualiteit van de patiënt. Ongeveer 40% van de patiënten ervaart spitituele pijn, maar slechts 10% wordt daarin effectief gehoord. De pastorale KNOP wil thema's als ziektebeleving, zingeving en -beleving, spirituele noden... bespreekbaar maken met inspirerend materiaal. Een eerste versie gaf al verrassende resultaten.

OASE, ruimte voor ontmoeting
OASE, ruimte voor ontmoeting

In het kader van de zondagsliturgie willen we via de samenzang, de opstelling van de kerk en het actief betrekken van alle aanwezigen een hechte zondagsgemeenschap vormen.

Werkgroep jongerenkerk Dekenaat Aalst
Werkgroep jongerenkerk Dekenaat Aalst

Het project biedt een uitweg aan jongeren in de scholen die iets verder willen gaan met hun geloof en die in de territoriale pastoraal en in de schoolpastoraal (een school is immers geen kerk) te weinig plekken vinden om dit op eigen maat te beleven. Terzelfdertijd biedt het aan de territoriale pastoraal een kans om jongeren te verwelkomen in het kerkelijk midden.

Ontmoetingsdag Tereken St.-Niklaas
Ontmoetingsdag Tereken St.-Niklaas

Een ontmoetingsdag, als laagdrempeliger alternatief voor een jarenlange traditie van een parochieweekend, lijkt te slagen in het opzet: kansengroepen en gezinnen bereiken vanuit de geloofsgemeenschap. “Waar mensen zich kunnen thuis voelen en de kans krijgen elkaar zoveel mogelijk te kennen, vloeit solidariteit en inzet voort, wordt solidariteit en inzet volgehouden.”

X