Space for Grace

Hoe pakken we het aan?

Heb je een innovatief idee dat je graag wil realiseren in je geloofsgemeenschap ?
Zit je al een tijdje te broeden op een nieuwe aanpak voor je parochie ?
Is het na de hervormingen en schaalvergroting van je pastorale eenheid tijd voor een nieuwe dynamiek?
Dan is deze projectoproep iets voor jou, en voor je geloofsgemeenschap !

Lees de korte versie
of ga verder voor de uitgebreide tekst

Korte situering

In oktober 2015 presenteerde het Interdiocesaan Pastoraal Beraad tijdens een druk bijgewoonde studiedag de resultaten van het onderzoek naar ‘levende geloofsgemeenschappen voor morgen’. Na de studiedag werd een website gelanceerd, www.gelovenbeweegt.be, waar allerlei geloofsgemeenschappen zich konden registreren. In 2016 volgde de publicatie van de resultaten van het onderzoek in de brochure ‘Waar twee of drie’. Hieruit blijkt dat er een groot verlangen is om werk te maken van geloofsgemeenschappen die bruisen van vitaliteit, met een kwalitatief liturgisch aanbod, een stevig engagement voor kwetsbaren in de samenleving, en ruimte voor participatie en onderlinge gesprekken over wat het betekent om vandaag christen te zijn.

Intussen zijn we vier jaar verder. In de meeste bisdommen zijn de herstructureringen en schaalvergrotingen van het parochielandschap achter de rug. Het eerste jaarrapport van de Kerk in België, gepubliceerd in november 2018, toont een divers en veelzijdig beeld van een kerkgemeenschap die zich op talloze manieren inzet in de samenleving. Maar ook: een kerkgemeenschap die niet langer alomtegenwoordig is in de samenleving, en dus op zoek moet naar hoe de toekomst van lokale geloofsgemeenschappen er zal uit zien.

Het IPB lanceert in samenwerking met Hefboom, het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KULeuven en Porticus een projectoproep. We willen lokale geloofsgemeenschappen ondersteunen – met knowhow en met budget – die aan de hand van creatieve en innovatieve projecten de vitaliteit van de gemeenschap een boost willen geven.

Wie zoeken we?

We zoeken geloofsgemeenschappen in Vlaanderen of Brussel. Dat kan een ‘klassieke’ parochie zijn, een nieuwe pastorale eenheid, of een nieuwe of alternatieve vorm van geloofsgemeenschap (bijvoorbeeld een jongereninitiatief, een online community, een geloofskern in een school of zorgvoorziening, een religieuze gemeenschap,...). De geloofsgemeenschap situeert zich binnen de katholieke geloofstraditie.

Wat zoeken we?

We zoeken innovatieve en creatieve ideeën of projecten die de vitaliteit van de gemeenschap een positieve stimulans kunnen geven. Het project wordt gedragen door de geloofsgemeenschap en is bij voorkeur geïntegreerd in een breder pastoraal plan, waardoor er een duurzaam en positief effect is op de gemeenschap. Dit kan in verschillende domeinen: diaconie en engagement in de samenleving, geloofsverkondiging, gemeenschapsopbouw, liturgie, communicatie, vrijwilligersbeleid,...

Een aantal voorbeelden kunnen illustreren waar we aan denken:

 • Een screening en actieplan opzetten om je gemeenschap ‘Laudato-Si-proof’ te maken
 • Een kerkdichter (poëet-profeet) aanstellen
 • Een Fresh-Expression-of-Church-experiment opzetten
 • Een stadssynode organiseren (K-100)
 • Een kerkproeverij met lokale lekkernijen, inclusief geestelijk voedsel
 • Je kerkgebouw herinrichten als ‘place to be(lieve)’
 • Een pop-up (in de) kerk organiseren
 • Een pastorale ‘app’ ontwikkelen om mensen met elkaar te verbinden (Über voor de zondagsmis)
 • Een partnership aangaan met een parochie uit het Amazonegebied, uit de Filipijnen, uit Oeganda, uit…
 • De sociale innovatiefabriek loslaten op je kerkfabriek
 • Externe begeleiding inhuren om de nieuw-samengestelde ‘parochie’ op te bouwen met de ‘appreciative inquiry-benadering’
 • Nightfever in je stad organiseren
 • Onderzoeken wat ondernemerschap met de Kerk te maken heeft (een ‘ecclesiopreneurship’-project uittesten)
 • De ‘warmste parochie’ worden, het hele jaar door
 • Een hedendaagse mixed-media communicatiestrategie opzetten met externe experten
 • Een intergenerationeel ketenzorgproject uit de grond stampen
 • Kunstenaars uitdagen met Bijbelverhalen om tot geloofsgesprekken te komen
 • Een ‘vlogger’ in dienst nemen om in beeld te brengen wat inspiratie betekent voor je medeparochianen
 • Aan de slag gaan met nieuwe modellen, zoals dat van James Mallon (Als God renoveert), dat van het bisdom Poitiers, dat van Michael White en Tom Corcoran (Rebuilt. Samen bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap), dat van…
 • Je parochiefusie laten begeleiden door creatieve perspectiefontwikkelaars

Wat bieden we?

Het IPB organiseert voor Space for Grace een innovatieplatform waar de geselecteerde projecten elkaar inspirerend kunnen ontmoeten, met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. De coördinator volgt elk project op en biedt ondersteuning waar nodig en mogelijk.

Hefboom vzw is een organisatie die werkt rond sociaal en duurzaam ondernemen. Zij zorgen voor de administratieve opvolging van de projecten en voor de uitbetaling van toegekende budgetten, die voorzien worden via Porticus België.

Het IPB voorziet een inhoudelijke procesevaluatie, waarvoor we samenwerken met onderzoekers van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KULeuven.

Geselecteerde geloofsgemeenschappen worden dus op drie manieren ondersteund:

 1. Ze nemen deel aan de begeleiding (in functie van de concrete planning en uitvoering van hun project) en uitwisseling (van best pratices, andere projecten, en ook via specifieke workshops) op het innovatieplatform;
 2. Ze krijgen een (substantiële) financiële ondersteuning om hun project te realiseren;
 3. Ze nemen deel aan de inhoudelijke procesevaluatie waardoor ze zicht krijgen op de duurzaamheid en het positief effect van hun project.

Wat verwachten we?

Met dit innovatieplatform willen we nieuwe en hedendaagse modellen, methodieken of projecten op het spoor komen die geloofsgemeenschappen kunnen helpen om anno 2020 een vitale en inspirerende plek te zijn, te midden van en verbonden met de levensbeschouwelijk erg diverse samenleving.

Van de geselecteerde gemeenschappen verwachten we dus een innovatief en veelbelovend project, dat de levendigheid van de geloofsgemeenschap kan bevorderen. Daarnaast willen we aan de hand van een inhoudelijke procesevaluatie (bijvoorbeeld met vragenlijsten en interviews) een duidelijk beeld krijgen van wat er wel (en niet) werkt. Deelnemende gemeenschappen worden hierin betrokken. Tot slot verwachten we een actieve deelname in het gemeenschappelijke traject via het innovatieplatform. Het belooft dus een intens proces te worden..

Hoe selecteren we de projecten?

Alle ingediende projecten worden grondig bestudeerd en beoordeeld aan de hand van verschillende criteria. Enerzijds kijken we naar het innovatief gehalte, de budgettaire haalbaarheid en de waarschijnlijkheid dat het project de vitaliteit van de gemeenschap kan verhogen. Anderzijds leggen we de projecten naast de vier eigenschappen van de Kerk, zoals we die kennen uit het eeuwenoude credo van Nicea-Constantinopel: “Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk”. Hoe deze vier eigenschappen – één, heilig, katholiek en apostolisch – hedendaags geïnterpreteerd worden, zal toegelicht worden op de website www.gelovenbeweegt.be.

Hoe pakken we het aan?

Om een project in te dienen moet je als gemeenschap het aanvraagformulier invullen waarin je beschrijft wie je bent, wat je wil doen en waarom, en welk budget je daarvoor vraagt. Je vindt het formulier op www.gelovenbeweegt.be, onder het tabblad projectaanvraag. De WORD-versie mag als kladje dienen. De echte aanvraag wordt online ingevuld..

De eerste projectoproep werd afgesloten op 15 januari 2020. Begin maart 2020 worden de verkozen projecten bekend gemaakt en kan je ze leren kennen op deze website.  De projectoproep voor 2021 is nog niet formeel gebeurd, maar je mag al een aanvraag indienen  voor projecten die kunnen opstarten in 2021.

Interesse? Bereid je projectaanvraag voor.

Door het word-document met de vragen van de eerste projectoproep te downloaden, kan je, in voorbereiding op de volgende projectoproep, ontdekken wat er verwacht wordt. Je zou het als kladversie kunnen invullen. De project-coördinator geeft je graag feedback. Mail hem op info@gelovenbeweegt.be. Space for Grace is een work in progress. Het aanvraagformulier kan nog van vorm wijzigen.