Projectaanvraag

Op uw lijf geschreven?

Heb je een innovatief idee dat je graag wil realiseren in je geloofsgemeenschap ?
Zit je al een tijdje te broeden op een nieuwe aanpak voor je parochie ?
Is het na de hervormingen en schaalvergroting van je pastorale eenheid tijd voor een nieuwe dynamiek?
Dan is deze projectoproep iets voor jou, en voor je geloofsgemeenschap !

Lees de flyer

Wat zoeken we?

We zoeken innovatieve en creatieve ideeën of projecten die de vitaliteit van de gemeenschap een positieve stimulans kunnen geven. Het project wordt gedragen door de geloofsgemeenschap en is bij voorkeur geïntegreerd in een breder pastoraal plan, waardoor er een duurzaam en positief effect is op de gemeenschap. Dit kan in verschillende domeinen: diaconie en engagement in de samenleving, geloofsverkondiging, gemeenschapsopbouw, liturgie, communicatie, vrijwilligersbeleid,...

Een aantal voorbeelden kunnen illustreren waar we aan denken:

 • Een screening en actieplan opzetten om je gemeenschap ‘Laudato-Si-proof’ te maken
 • Een kerkdichter (poëet-profeet) aanstellen
 • Een Fresh-Expression-of-Church-experiment opzetten
 • Een stadssynode organiseren (K-100)
 • Een kerkproeverij met lokale lekkernijen, inclusief geestelijk voedsel
 • Je kerkgebouw herinrichten als ‘place to be(lieve)’
 • Een pop-up (in de) kerk organiseren
 • Een pastorale ‘app’ ontwikkelen om mensen met elkaar te verbinden (Über voor de zondagsmis)
 • Een partnership aangaan met een parochie uit het Amazonegebied, uit de Filipijnen, uit Oeganda, uit…
 • De sociale innovatiefabriek loslaten op je kerkfabriek
 • Externe begeleiding inhuren om de nieuw-samengestelde ‘parochie’ op te bouwen met de ‘appreciative inquiry-benadering’
 • Nightfever in je stad organiseren
 • Onderzoeken wat ondernemerschap met de Kerk te maken heeft (een ‘ecclesiopreneurship’-project uittesten)
 • De ‘warmste parochie’ worden, het hele jaar door
 • Een hedendaagse mixed-media communicatiestrategie opzetten met externe experten
 • Een intergenerationeel ketenzorgproject uit de grond stampen
 • Kunstenaars uitdagen met Bijbelverhalen om tot geloofsgesprekken te komen
 • Een ‘vlogger’ in dienst nemen om in beeld te brengen wat inspiratie betekent voor je medeparochianen
 • Aan de slag gaan met nieuwe modellen, zoals dat van James Mallon (Als God renoveert), dat van het bisdom Poitiers, dat van Michael White en Tom Corcoran (Rebuilt. Samen bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap), dat van…
 • Je parochiefusie laten begeleiden door creatieve perspectiefontwikkelaars

Wat bieden we?

Het IPB organiseert voor Space for Grace een innovatieplatform waar de geselecteerde projecten elkaar inspirerend kunnen ontmoeten, met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. De coördinator volgt elk project op en biedt ondersteuning waar nodig en mogelijk.

Het IPB voorziet een inhoudelijke procesevaluatie, waarvoor we samenwerken met onderzoekers van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KULeuven.

Geselecteerde geloofsgemeenschappen worden dus op drie manieren ondersteund:

 1. Ze nemen deel aan de begeleiding (in functie van de concrete planning en uitvoering van hun project) en uitwisseling (van best pratices, andere projecten, en ook via specifieke workshops) op het innovatieplatform;
 2. Ze krijgen een (substantiële) financiële ondersteuning om hun project te realiseren;
 3. Ze nemen deel aan de inhoudelijke procesevaluatie waardoor ze zicht krijgen op de duurzaamheid en het positief effect van hun project.

Hoe pakken we het aan?

Om een project in te dienen moet je als gemeenschap dit aanvraagformulier invullen waarin je beschrijft wie je bent, wat je wil doen en waarom, en welk budget je daarvoor vraagt. 

Een aanvraag indienen kan tot 15 november 2020. 

Interesse? Bereid je projectaanvraag voor.

Door het word-document te downloaden, kan je ontdekken wat er verwacht wordt. Je zou eerst het als kladversie kunnen invullen. De project-coördinator geeft er je graag feedback over. Mail hem op raf.lust@spaceforgrace.be.