Raak aan en laat je raken. OLV over de Dijle Mechelen

De vraag waaruit we in het voorjaar 2020 startten, is: vervult onze prachtige gothische kerk Onze Lieve Vrouw over de Dijle Mechelen buiten de levengevende vieringen voldoende de hedendaagse vraag naar zingeving van de zoekende mens vandaag? Kunnen en willen we daar een nieuwe stap in zetten? Kunnen wij als gemeenschap nieuwe en hedendaagse elementen in onze kerk aanreiken als spiritueel voedsel? (Het meest recente kunstobject is het altaar dat dateert van 50 jaar geleden tgv de restauratie van de kerk).

Kerken zijn immers stilteplekken waar gelovigen of niet gelovigen, toeristen of toevallige passanten, enkelingen of gezinnen spiritueel voedsel kunnen vinden, waar zoveel nood aan is in deze tijd.

Het zintuigelijk geraakt worden is heel belangrijk. Vandaar de titel “Raak aan en laat je raken”. Onze zintuigen zijn de meeste directe toegangspoort naar een meer dan gewone ervaring. De verrijkende spirituele toets(en) zou(den) een sobere en respectvolle aanvulling zijn op het materieel erfgoed van onze Kerk.

Maar er is meer

Naast vooral informatieve dragers is er heel wat potentieel om Gods-begaan-zijn-met-mensen op een hedendaagse manier naar onze kerkgangers, naar passanten, … te vertalen. Verdieping staat hierbij centraal.

Ons vertrekpunt is de spiritualiteit die eigen is aan onze gemeenschap en die we onlangs hertaalden in onze zeven uitgangspunten. Toegespitst op ons voorstel verwoorden we die spiritualiteit als volgt :

  • we willen Jezus’ boodschap actualiseren en Gods aanwezigheid tastbaar maken
  • we vormen samen een levendige en levengevende  gemeenschap waar ruimte is voor diversiteit

Mogelijke invullingen

Intussen zijn reeds mogelijke invullingen met hedendaagse elementen verwoord. Deze dienen verder afgetoetst te worden en tot een coherent geheel vertaald.

Bij wijze van vingeroefening: eilanden die de sacramenten en levensfasen van mensen en gelovigen centraal zetten, een nieuw ambo met bijbellezing van de dag, muziek en stilte, beteksting: door aan de fiches van Torens aan de Dijle naast de kunsthistorische ook een spirituele verhaallijn toe te voegen, stijlvol visualiseren van sterkte tijden van het liturgisch jaar, laten ontwerpen van hedendaagse kazuifel, …