Hemelse Gaarde Erembodegem

We willen de aanwezige tuin rond de Sint-Amanduskerk Ten Bos in Erembodegem inrichten, openstellen en actief gebruiken en onderhouden als stilte- en bezinningstuin met 2 bijhorende meditatieve wandelingen. Zo willen we mensen laten genieten van de stilte die er heerst, de uitgestrekte velden en de natuurpracht, volgens het gedachtegoed van ‘Laudato si’’: de schepping (her)ontdekken, ervan (laten) genieten en er zorg voor dragen,... In de tuin voorzien we een aanbod van inspirerende teksten en handelingen (labyrint, troostplek, schommel,...).

Ons opzet

Met ons project geven we spiritualiteit vorm ook buiten de liturgie. De liturgische vieringen zijn een zeer levendig en bindend aspect van onze werking. Via deze tuin geven we mensen ook op momenten dat er geen vieringen zijn, de gelegenheid tot verstilling, bezinning en verbondenheid met iets dat hen overstijgt.

De kerk van Ten Bos is doorheen de week gesloten. Zij ligt afgelegen en vervult voorlopig enkel op zondag een actieve rol. Die - weliswaar zeer levendige – rol, willen we verruimen door ook buiten de momenten van de vieringen, via de tuin, verkondiging, troost en verdieping aan te bieden.

Dit is niet enkel belangrijk voor de eigen geloofsgemeenschap maar is ook waardevol voor iedereen.

Daarbij komt nog...

De tuin zal ook op onze eigen vrijwilligers een inspirerend, verdiepend en gemeenschapsbevorderend effect hebben omdat we veel handen nodig hebben om al onze plannen te realiseren en omdat samenwerken verbinding geeft.

Met een lage drempel? Zonder drempel!

Tenslotte willen we hiermee ook nieuwe groepen van mensen aantrekken, een publiek dat misschien niet in de eerste plaats vaste kerkganger is maar wel openstaat voor wat er meer is in het leven. Allerlei voorbeelden van meditatiepaden en -wandelingen tonen aan dat deze zeer heilzaam kunnen zijn. Mensen blijven immers behoefte hebben aan stilte , troost en verdieping