Geloven beweegt

Levende geloofsgemeenschappen

In oktober 2015 presenteerde het Interdiocesaan Pastoraal Beraad de resultaten van het onderzoek naar ' levende geloofsgemeenschappen voor morgen '. Na de studiedag werd een website gelanceerd, www.gelovenbeweegt.be , waar allerlei geloofsgemeenschappen zich konden registreren. Dat kan nog steeds! Je vindt hier dus een blauwdruk van wat leeft in onze Vlaamse Kerk.

Bekijk de kaart »