House of Compassion - Brussel
House of Compassion - Brussel
  • De begijnhofgemeenschap had reeds een duidelijke keuze gemaakt voor de (verdediging van de) zwaksten, de meest kwetsbaren, de mensen die onrecht aangedaan worden. Ze vonden er een thuis, en mensen die naast hen wilden staan. House of Compassion bouwt verder op de bestaande traditie. De ambitie herleeft om een ​​christelijk leven te leiden in het hart van de stad en van Europa, om het bewustzijn van solidariteit te vergroten met de meest precaire mensen van vandaag (inclusief vluchtelingen, mensen zonder papieren, mensen zonder permanent verblijf, enz.) en dit uit te dragen naar een zo ruim mogelijk publiek. 
  • www.houseofcompassion.brussels

SPES-onderzoek Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum (PEACE)
SPES-onderzoek Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum (PEACE)

De Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum (PEACE) telt 26 parochies, 12 internationale gemeenschappen en 15 geloofskernen. Hoe vorm je dan samen Kerk? Dat is een complex gegeven en vergt, in functie van herstructurering van Pastorale Eenheden, voorafgaand onderzoek. Het SPES-onderzoek van Brendan Reed geeft de voorzet.

De pastorale KNOP: ruimte voor zingeving en spiritualiteit - UZ Leuven
De pastorale KNOP: ruimte voor zingeving en spiritualiteit - UZ Leuven

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat maar liefst 70% van de patiënten verlangt dat artsen en verpleegkundigen aandacht hebben voor de zinbeleving en spiritualiteit van de patiënt. Ongeveer 40% van de patiënten ervaart spitituele pijn, maar slechts 10% wordt daarin effectief gehoord. De pastorale KNOP wil thema's als ziektebeleving, zingeving en -beleving, spirituele noden... bespreekbaar maken met inspirerend materiaal. Een eerste versie gaf al verrassende resultaten. 

www.uzleuven.be/nl/pastorale-dienst

OASE, ruimte voor ontmoeting - St.-Truiden
OASE, ruimte voor ontmoeting - St.-Truiden

In het kader van de zondagsliturgie willen we via de samenzang, de opstelling van de kerk en het actief betrekken van alle aanwezigen een hechte zondagsgemeenschap vormen. 

www.oaseviering.be

Werkgroep jongerenkerk Dekenaat Aalst
Werkgroep jongerenkerk Dekenaat Aalst

Het project biedt een uitweg aan jongeren in de scholen die iets verder willen gaan met hun geloof en die in de territoriale pastoraal en in de schoolpastoraal (een school is immers geen kerk) te weinig plekken vinden om dit op eigen maat te beleven. Terzelfdertijd biedt het aan de territoriale pastoraal een kans om jongeren te verwelkomen in het kerkelijk midden. 

https://www.kerknet.be/dekenaat-aalst

Ontmoetingsdag Tereken St.-Niklaas
Ontmoetingsdag Tereken St.-Niklaas

Een ontmoetingsdag, als laagdrempeliger opstapje (alternatief?) voor een jarenlange traditie van een parochieweekend, lijkt te slagen in het opzet: kansengroepen en gezinnen bereiken vanuit de geloofsgemeenschap. “Waar mensen zich kunnen thuis voelen en de kans krijgen elkaar zoveel mogelijk te kennen, vloeit solidariteit en inzet voort, wordt solidariteit en inzet volgehouden.”

www.sintjozeftereken.be

Dominicus Gent
Dominicus Gent

Dominicus Gent, met de Blaisantkerk in de Rabotwijk als thuisbasis, zet een verbrede, verbindende en geïntegreerde en online communicatie op rond de vier kernthema's: vieringen, Bijbel, Dominicaanse inspiratie en maatschappij & wereld.

www.dominicusgent.be

Pastorale Eenheid Maria Magdalena - Mortsel
Pastorale Eenheid Maria Magdalena - Mortsel

Na een bevraging bij de bevolking van Mortsel (door studenten van de Opleiding Communicatie Thomas More-Hogeschool Mechelen) wil de Pastorale Eenheid de huidige communicatie laten doorlichten. Van daaruit zoekt ze wegen om de 20- tot 60-jarigen duurzaam bij de gemeenschap te betrekken en zo verder te bouwen aan een vurige gemeenschap.

www.mijnparochie.be

Het I-lab van Clemenspoort - Gent
Het I-lab van Clemenspoort - Gent

De Clemenspoort wil, net als andere initiatieven onder de noemer I-lab, met het concept van de alpha-cursussen als methode en Divine renovation van James Mallon als kader voor parochie-opbouw, op weg gaan om te zien hoe de ‘Canadese’ methode in de Vlaamse Kerk kan geïmplementeerd worden. 

www.clemenspoort.be

Lof der DUURZAAMHEID - Kortrijk
Lof der DUURZAAMHEID - Kortrijk

Met vijf uitgewerkte kunstinstallaties wordt duurzaamheid verpakt in kunst. De maker van deze vijf werken nodigt zes andere kunstenaars uit om hun kunstvorm te verwerken in zijn monumentale installaties. Voor iedere kunstinstallatie wordt een muziekstuk gecomponeerd.

www.passio2020.com

Parochie Heilige Franciscus van Assisi - Assenede-Evergem-Zelzate
Parochie Heilige Franciscus van Assisi - Assenede-Evergem-Zelzate

Via alpha-cursussen wil het project de nieuwkomers en parochianen, die zich met hun gezin voorbereiden op de initiatiesacramenten, laten ervaren wat het betekent om te leven vanuit verbondenheid met Christus en zijn gemeenschap. Er wordt werk gemaakt van een onthalende en evangeliserende Kerk (onder andere met onthaalkiosken) op de acht plaatsen waar mensen samenkomen.

www.parochie-assenede-evergem-zelzate.be

ZOEKPUNT - dekenaat Genk
ZOEKPUNT - dekenaat Genk

Het dekenaat kon dankzij een erfenis een winkelpand aankopen op een drukke winkelas. De inrichting van dit pand in het shoppingcentrum van de stad is belangrijk om er te kunnen zijn voor mensen en om hen in hun zoektocht naar zingeving te prikkelen en te bemoedigen. Het hele proces van aankleding en invulling van dit aanwezig-zijn mag groeien langs synodale weg.

www.dekenaatgenk.be/zoekpunt

Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle - Mechelen
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle - Mechelen

De geloofsgemeenschap van O.L.V.-over-de-Dijle is duidelijk een keuzegemeenschap voor Groot-Mechelen. De klassieke communicatiekanalen zijn voor jongere generaties niet altijd de meest efficiënte. Na een bezinningsproces werden hernieuwde uitgangspunten aan de gemeenschap gegeven en wenst ze een hedendaagse mixed-media communicatiestrategie op te zetten via digitale en sociale communicatiekanalen. Zo hopen ze te communiceren over wat er leeft én willen ze in interactie gaan met medemensen, zoekend naar zingeving en inspiratie.

www.onzelievevrouwoverdedijle.be

De Ark - Vlaanderen
De Ark - Vlaanderen

De nieuwe wetgeving van de persoonsvolgende financiering anno 2017 bedreigt de kernwaarden van de Ark, omdat de nadruk ligt op individualisering van de zorg. Het budget voor gemeenschapsopbouw en werken rond spiritualiteit verkleint. De nieuwe generatie medewerkers staat voor de uitdaging de essentiële waarden van de Ark op een nieuwe manier vorm te geven. Het inspiratieproject "Geplant aan stromend water" wil de inspiratie en spiritualiteit van de Ark versterken voor alle betrokkenen. Space for Grace ondersteunt de Ark om een meditatiegroep op te zetten met bewoners, medewerkers en mensen uit de geloofsgemeenschap.

www.ark.vlaanderen

Jong-gezinnenwerking - Parochie Gent-Oost - Ledeberg
Jong-gezinnenwerking - Parochie Gent-Oost - Ledeberg

Vanuit het project zoekt de geloofsgemeenschap wegen om jonge gezinnen op een permanente en continue manier te betrekken in de opbouw van de gemeenschap door middel van o.a. begeleide ontmoetings- en vormingsnamiddagen, door in te zetten op gastvrijheid, verkondiging en geloofsverdieping. Daarnaast wil men op vlak van communicatie partners aanspreken en interessante fora ontdekken om als parochie op de figuurlijke areopaag van deze tijd te staan.

www.parochiegentoost.be

H. Clara-parochie - Eeklo-Kaprijke-St.-Laureins
H. Clara-parochie - Eeklo-Kaprijke-St.-Laureins

De inspanningen van initiatie in geloof worden dankzij het project verder geïntensifieerd. De geloofsgemeenschap wil een permanenter aanbod naar jonge gezinnen uitwerken en nieuwe wegen opzoeken om de communicatie te optimaliseren.

www.parochie-eeklo-kaprijke-sint-laureins.be

Werkgroep CULTUUR - P. E. Sint-Franciscus - Roeselare
Werkgroep CULTUUR - P. E. Sint-Franciscus - Roeselare

Via de organisatie van multimediale, culturele en thematische evenementen gaat de Pastorale Eenheid de dialoog aan met de stad en zijn mensen over thema's van ons christelijk narratief. Vanuit de samenwerking om de culturele projecten te realiseren wordt het christelijk zingevingskader uitgedragen naar de hele stad en verdiept voor de eigen geloofsgemeenschap.

X