Geloven beweegt

Space for Grace

van innovatie naar vitaliteit

Het IPB doet, onder de noemer Space for Grace, een projectoproep om innovatieve/creatieve/ experimentele/… ideeën op het spoor te komen. Een cruciale voorwaarde is dat het projecten zijn die een boost kunnen geven aan de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschap. Dit kan in verschillende domeinen: diaconie en engagement in de samenleving; geloofsverkondiging of gemeenschapsopbouw; maar ook in communicatie, vrijwilligersbeleid of strategische planning. 

Het uiteindelijke doel is om te weten te komen hoe we de vitaliteit van geloofsgemeenschappen anno 2020 kunnen verhogen. Welke vernieuwende methodieken, projecten of recepten zijn succesvol, om op een hedendaagse manier een geloofsgemeenschap te vormen?

Klik hier voor meer info »

Levende geloofsgemeenschappen

In oktober 2015 presenteerde het Interdiocesaan Pastoraal Beraad de resultaten van het onderzoek naar ‘levende geloofsgemeenschappen voor morgen’. Na de studiedag werd een website gelanceerd,www.gelovenbeweegt.be, waar allerlei geloofsgemeenschappen zich konden registreren . Dat kan nog steeds! Je vindt hier dus een blauwdruk van wat leeft in onze Vlaamse Kerk.

Bekijk de kaart »