Levende geloofsgemeenschappen


‘Levende geloofsgemeenschappen voor morgen’, dat is de naam van het onderzoeksproject rond kerkopbouw dat in de periode 2013-2015 door het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) ondernomen werd. Doorheen de bezoeken aan diverse geloofsgemeenschappen en het verspreiden van een brede bevraging werd het concept van de 'levende geloofsgemeenschap' verkend en konden gelovigen hun verlangens voor de toekomst weergeven. Op 24 oktober 2015 werden de resultaten van dit onderzoeksproject gepresenteerd tijdens een studiedag in Leuven.

Begin 2016 verscheen het onderzoeksrapport. Je kan het downloaden via de website van het IPB.

In 2016 verscheen de brochure 'Waar twee of drie'. Ze vertelt over de belangrijkste resultaten en geeft suggesties en vragen om als geloofsgemeenschap zelf in gesprek te gaan.
Bestellen kan op ipb@interdio.be. De brochure telt 32 blz en kost 5 euro, exclusief verzendkosten.

Bij de brochure zijn ook werkvormen beschikbaar. Die zijn downloadbaar op www.ipbsite.be.


De website 'Geloven Beweegt' biedt een overzicht van geloofsgemeenschappen die reageerden op de oproep van het IPB om door middel van een korte fiche kenbaar te maken waarom zij zichzelf beschouwen als een levende geloofsgemeenschap! Natuurlijk is het belangrijk dat deze kaart up-to-date blijft. En daarvoor rekenen we op u!

Mist u nog een geloofsgemeenschap waarvan u vindt dat ze op de kaart hoort? Of ziet u gegevens die niet (meer) correct zijn? Signaleer het bij de verantwoordelijken of neem contact op met het IPB. Alvast hartelijk dank!