Kerckstede


Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Kerckstede: kapel, De Smisse (multifunctionele zaal) en De Stille Tuin. Verder ook in de kerk van Oostnieuwkerke

Adres

Slijperstraat 3, 9940 Oostnieuwkerke

Meer info

Website: www.kerckstede.be

Contact

Mieke Vanden Berghe
vandenberghe.m@kerckstede.be

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015

Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

Pastorale groep: 2 keer per maand vergadering met gebedsmoment; vormingsmoment via Tobiasproject, Bijbel; Abdijdag; uitbouw pastoraal beleid; uitwerking liturgische vieringen; organisatie vasten-/adventswerking en pastorale activiteiten met bewoners (adventskransen maken, Mariale activiteit, Godly Play, Lourdesbedevaart…); gebedsmoment bij overlijden bewoner; individueel gebedje met (zieke) bewoner; sacrament van zieken samen met huis en familie.

Sterke eucharistievieringen met zang van medewerkers/bewoners: Kerstmis, Aswoensdagviering, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Herdenkingsviering, Feestviering, Themaviering, TV-viering. We vieren eucharistie als één grote geloofsgemeenschap en zetten dit verder in het ‘samen tafelen’: sober maal (Aswoensdag) en culinair solidair (Witte Donderdag) met uitnodiging van familie en buren, feestmaaltijd (gebed van Vincentius; Feestviering). Sommige vieringen staan open voor een ruimer publiek.

Gemeenschapsactiviteiten: solidair met de armen! Welzijnszorg met Soep op de Stoep, petitie tekenen, kerstmarkt. Broederlijk Delen met koffiestop, culinair solidair, sober maal op Aswoensdag en Goede Vrijdag, samen uitsparen. De dienstbaarheid, naar voorbeeld van Vincentius, willen we concreet handen en voeten geven. Geloof met daden maakt levend!