Gemeenschap Emmanuel (Vlaanderen)


Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Adres

Lombeekstraat 76, 1760 Roosdaal

Meer info

Website: www.emmanuelvlaanderen.be

Contact

Peter & Catherine Verbeiren
emmavla@gmail.com

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015

Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

AANBIDDING. De bron is de levende Jezus Christus, die we ontmoeten in het gebed. Hij is "Emmanuel", God, dicht bij zijn mensen, die we aanbidden in de Eucharistie, bezingen in onze lofprijzing, beluisteren in de Bijbel.

MEDEDOGEN. Vanuit de aanbidding groeit compassie, mededogen of solidariteit met de medemens, in het bijzonder de arme, materieel en spiritueel. Ieder wordt uitgedaagd om persoonlijk en samen te groeien in aandacht voor de ander.

EVANGELISATIE. De spiritualiteit van gebed en diaconie gaat samen met de verkondiging. Samen met priesters, toegewijde celibatairen en leken (koppels en singles), bijzonder ook met jongeren zijn we getuigen van Gods barmhartigheid.